Học viện Chính trị Khu vực II

Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị C19 Long An, hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2020

Thực hiện kế hoạch mở lớp năm 2018, chiều ngày 14/8/2018 tại Trường Chính trị tỉnh Long An, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh Long An tổ