Học viện Chính trị Khu vực II

Phát biểu của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 12/01/2017, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ