Học viện Chính trị Khu vực II

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua năm 2017

Chiều ngày 23/2/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2017 với khẩu hiệu “Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”.