Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Triết học

KHOA TRIẾT HỌC
          ------------

THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Về cơ cấu, tổ chức bộ máy, nhân sự của đơn vị:

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

1

Phạm Đình Đạt

Trưởng khoa

TS

2

Chế Công Tâm

Phó Trưởng khoa

ThS

3

Nguyễn Minh Hằng

Giảng viên chính

ThS

4

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giảng viên chính

TS

5

Nguyễn Lâm Thảo Linh

Giảng viên

TS

6

Nguyễn Thị Huỳnh Như

Giảng viên

ThS

7

Nguyễn Thị Nguồn

Giảng viên

ThS

8

Nguyễn Xuân Tiệp

Giảng viên

ThS

9

Phan Thị Ngọc Nhân

Giảng viên tập sự

ThS

10

Phạm Tiến Bắc

Giảng viên tập sự

Cử nhân


- Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:
+ Khoa triết học là đơn vị trực thuộc ban giám đốc
+ Có chức năng, nhiệm vụ là giảng dạy và nghiên cứu triết học
- Về thành tích, khen thưởng của đơn vị:
+ Năm 2010 khoa Triết học đạt danh hiệu: “tập thể lao động xuất sắc” và nhiều năm liền đạt danh hiệu: “tập thể lao động tiên tiến”
+ Năm học 2009, 2010, 2011 chi bộ khoa triết học đều đạt danh hiệu “chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.  Năm 2011 Chi bộ khoa triết học được Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng giấy khen: “chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền”.
+ Công đoàn bộ phận khoa Triết học nhiều năm liền đạt danh hiệu công đoàn bộ phận tiên tiến
- Địa chỉ liên hệ:
+ khoa Triết học – Học viện Chính trị khu vực II – 99 đường Man Thiện – Phường Hiệp Phú – Quận 9 - thành phố Hồ Chí Minh
+ Số điện thoại: (08) 38966352
+ Mail: triet.hocvien2@gmail.com