Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Kinh tế chính trị

Khoa Kinh Tế Chính trị

  • Cơ cấu tổ chức Khoa KTCT :

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

1

Phạm Hùng

Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa

TS

2

Võ Trọng Đường

Giảng viên chính

TS

2

Trần Thị Sen

Giảng viên

ThS

3

Đào Khắc Trung

Giảng viên

ThS

4

Bùi Thị Minh Thêu

Giảng viên

CN

5

Hà Thị Việt Thúy

Giảng viên

CN

6

Trần Phương Thảo

Giảng viên

ThS

7

Phạm Thị Thùy Linh

Giảng viên

ThS

8

Trương Thị Thanh Thùy

Giảng viên

CN


  • Vị trí chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
              - Giảng dạy KTCT 2 phần (90 tiết).
              - Nghiên cứu khoa học và viết bài các đề tài hội thảo.
  • Tham gia tổng kết thực tiễn ở các địa phương ngành nghềThành tích đạt được:
              - Huân chương lao động hạng ba.
              - Nhiều đ/c đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và bằng  khen của thủ trưởng