Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Nhà nước và Pháp luật

THÔNG TIN VỀ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT


I. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, nhân sự của Khoa

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

 

1

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Phó Trưởng khoa phụ trách

TS

 

2

Nguyễn Đình Phúc

Phó Trưởng khoa

ThS

 

3

Đỗ An Bình

Giảng viên

ThS

 

4

Lê Thị Thu Hiền

Giảng viên

ThS

5

Vũ Văn Phong

Giảng viên

ThS

6

Nguyễn Thị Thủy

Giảng viên

ThS

7

Bùi Hoàng Minh

Giảng viên

CN

8

Nguyễn Đức Cường

Giảng viên tập sự

ThS

9

Phạm Vũ Trang Thùy

Giảng viên tập sự

CN

10

Nguyễn Thị Kim Ngân

Giảng viên tập sự

CN

 II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
- Khoa Nhà nước và Pháp luật là đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực II
- Chức năng của Khoa là giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
- Nhiệm vụ của Khoa:
+ Giảng dạy môn Nhà nước và Pháp luật; môn Khoa học hành chính;
+ Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy và công tác khoa học của Học viện.
III. Thành tích, khen thưởng của đơn vị thời gian qua
Khoa Nhà nước và Pháp luật được thành lập năm 1980 với 2 thành viên; năm 1985 tăng lên 4 thành viên. Qua các thời kỳ hoạt động và phát triển đến nay, Khoa đã góp phần cùng Học viện đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở các tỉnh Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khoa đã được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực II. Phương châm hoạt động của Khoa: “Đoàn kết, quyết tâm, thắng lợi”.
IV. Địa chỉ liên hệ:
Khoa Nhà nước và Pháp luật – Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực II
Địa chỉ: Số 99 đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, Tp. Hồ Chí MInh
Điện thoại: 08. 38966357