Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Tạp chí

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

 

  Tạp chí Khoa học chính trị thuộc Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được chính thức cấp giấy phép xuất bản số 260/GPXB ngày 05/02/1996 của Bộ Văn hóa – Thông tin. Đến năm 2001, Tạp chí Khoa học chính trị được cấp giấy phép mới số 419/GP-BVHTT ngày 20/08/2001 theo yêu cầu của Bộ Văn hóa – Thông tin.
1. Tôn chỉ, mục đích của Tạp chí
   Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giới thiệu các bài nghiên cứu, trao đổi thông tin về lý luận chính trị; phản ánh những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của các địa phương, các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp chủ yếu ở khu vực Nam bộ.
2. Cơ cấu tổ chức
        

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

1

Phạm Minh Tuấn

Giám đốc kiêm Tổng Biên tập

TS

2

Trần Thị Kim Ninh

Giảng viên chính – Điều hành Tạp chí

ThS

3

Trần Hùng Phi

Nghiên cứu viên – Thư ký tòa soạn

ThS

4

Hồ Tố Anh

Nghiên cứu viên

CN

5

Trần Thị Huyền Chang

Nghiên cứu viên

CN

6

Trương Hoàng Đức

Nghiên cứu viên

CN

7

Nguyễn Khắc Hiếu

Nghiên cứu viên tập sự

ThS

8

Nguyễn Thị Thu Nhi

Nghiên cứu viên

CN

9

Bế Ngọc Nương

Chuyên viên

ThS

10

Nguyễn Đình Thái

Chuyên viên

ThS

11

Hồ Thị Liên

Chuyên viên

CN

12

Phan Thạch Điệp

Chuyên viên

CN


3. Thành tích và khen thưởng
          Về công tác Đảng: Chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh;
          Về công tác chính quyền: Đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hoặc Lao động xuất sắc;
          Về công tác đoàn thể: Công đoàn bộ phận nhiều năm liền đạt danh hiệu tiên tiến.
          Cụ thể:
Giấy khen của Khối cơ quan Đảng – đoàn thể Trung ương về Chi bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 03 năm liền (2002 – 2004);
Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trong các năm 2006, 2009, 2011, 2012.
4. Thông tin liên hệ
Tạp chí Khoa học chính trị
ĐC: 99 Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
SĐT: 08.38966365
EMAIL: khcthcm@yahoo.com