Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Phòng Tài vụ

THÔNG TIN VỀ PHÒNG TÀI VỤ


I. Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài vụ
Phòng Tài vụ là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, có chức năng quản lý công tác tài chính của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II.
Phòng tài vụ có các nhiệm vụ sau đây:
- Quản lý toàn bộ hoạt động liên quan đến công tác tài chính
- Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ công tác chuyên môn của Học viện.
- Tham mưu Giám đốc các vấn đề liên quan đến công tác tài chính của Học viện.
- Phối kết hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định.
II. Cơ cấu, tổ chức bộ máy Phòng Tài vụ

STT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Học hàm/

học vị

1

Nguyễn Tấn Vinh

Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng

TS

2

Lê Khánh Hồng Hoan

Kế toàn viên

CN

3

Hoàng Thị  Nhung

Kế toán viên

ThS

4

Đặng Thị Oanh

Thủ quỹ

Trung cấp

5

Nguyễn Thị Loan Phương

Kế toán viên

CN

6

Lê Trần Thu trang

Kế toán viên

CN

7

Đặng Đoàn Thanh Tú

Kế toán viên

CN


III. Thành trích, khen thưởng
Đối với Chính quyền

 1. Năm 2000 - 2001: Tập thể lao động tiến tiến
 2. Năm 2001 - 2002: Tập thể lao động tiến tiến
 3. Năm 2002 - 2003: Tập thể lao động xuất sắc
 4. Năm 2003 - 2004: Tập thể lao động tiến tiến
 5. Năm 2004 - 2005: Tập thể lao động tiến tiến
 6. Năm 2005 - 2006: Tập thể lao động tiến tiến
 7. Năm 2006 - 2007: Tập thể lao động tiến tiến
 8. Năm 2007 - 2008: Tập thể lao động tiến tiến
 9. Năm học 2008 - 2009: Tập thể lao động tiến tiến
 10.  Năm học 2010 - 2011: Tập thể lao động tiến tiến
 11. Năm học 2011 - 2012: Tập thể lao động xuất sắc

Đối với Đảng
- Năm học 2000 - 2001: Chi bộ trong sạch vững mạnh
- Năm học 2002 - 2004: Chi bộ trong sạch vững mạnh
- Năm 2007: Cơ sở Đảng đạt thành tích xuất sắc
- Năm học 2009 - 2010: Chi bộ trong sạch vững mạnh
- Năm học 2010 - 2011: Chi bộ trong sạch vững mạnh
- Năm học 2011 - 2012: Chi bộ trong sạch vững mạnh
IV. Địa chỉ liên hệ

    PHONG TÀI VỤ          8966370

                                                               Nhà riêng            Di động
          Nguyễn Tấn Vinh                                                    0913198155
          Lê Thị Huỳnh Anh                       8 973416           0988960836
          Đặng Thị Oanh                            7 307142           0903027188
          Nguyễn Văn Cần                        4 091054            0168696992
          Ng Thị Loan Phương                 4 091433            0987056275
          Lê Khánh Hồng Hoan                                             0983011553
          Đặng Đoàn Thanh Tú                                             0944010783
          Hoàng Thị nhung                                                     0982982550