Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý đào tạo

Ban Quản lý đào tạo

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

1

Đặng Trường Khắc Tâm

Phó Trưởng ban phụ trách

ThS

2

Bùi Thị Nguyệt Thu

Phó Trưởng ban

ThS

3

Hồ Thị Song Quỳnh

Phó phòng QLHV

ThS

4

Trần Thị Thúy Vân

Giảng viên chính

TS

    5

Hoàng Thị Thu Hiền

Chuyên viên

ThS

6

Trần Thị Hoa

Chuyên viên

ThS

7

Đỗ Công Hoàng

Chuyên viên

ThS

8

Nguyễn Thọ Kỳ

Chuyên viên

ThS

9

Hà Ly

Chuyên viên

ThS

10

Phan Hồng Nhung

Chuyên viên

ThS

11

Đặng Thị Bích Phượng

Giảng viên

ThS

12

Trần Tư Hồng Quân

Chuyên viên

CN

13

Trịnh Ngọc Dương

Giảng viên

ThS

14

Võ Viết Chiến

Giảng viên

ThS

15

Trần Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

CN

16

Lê Thị Ánh Hằng

Chuyên viên

ThS

17

Nguyễn Văn Đảng

Chuyên viên

ThS