Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Tin tức, sự kiện

Hội nghị đánh giá công tác tổ chức, phối hợp đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tổ chức thực hiện đề án tốt nghiệp cao cấp lí luận chính trị30/10/2017

Sáng ngày 26/10/2017, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) tổ chức  Hội nghị đánh giá công tác tổ chức, phối hợp đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tổ chức thực hiện đề án tốt nghiệp cao cấp lí luận chính trị.
Tham dự và chủ trì Hội nghị có PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ HVCTQG HCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện II; TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện II. Tham gia Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng, ban.


Mở đầu Hội nghị, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn đã khái quát những nét cơ bản của công tác tổ chức, phối hợp đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tổ chức đề án tốt nghiệp cao cấp lí luận chính trị thời gian qua, trong đó nhấn mạnh đến những vướng mắc trong công tác tổ chức, phối hợp đào tạo cử nhân, thạc sĩ. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị lãnh đạo các đơn vị trao đổi ý kiến và đề xuất biện pháp giải quyết.


Tại Hội nghị, ThS. Đặng Trường Khắc Tâm – Phó trưởng ban phụ trách  Ban Quản lí đào tạo đã báo cáo về công tác phối hợp tổ chức thực hiện đào tạo cử nhân, thạc sĩ, trong đó nhấn mạnh đến mức độ tham gia giảng dạy của đội ngũ giảng viên ở các lớp. Để công tác phối hợp được tốt hơn, đồng chí đề nghị các khoa tham gia giảng dạy cần tăng cường phối hợp chuyên môn với các viện chuyên ngành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 
Tiếp đó, TS. Hồ Thị Song Quỳnh – Trưởng phòng Quản lí học viên, Ban Quản lí đào tạo, báo cáo về kết quả thực hiện đề án tốt nghiệp các lớp Cao cấp lí luận chính trị thời gian qua. Đồng chí trình bày thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện và đưa ra đề xuất, kiến nghị: cần có qui trình điều chỉnh về nhiệm vụ của từng phòng, ban, khoa; hội đồng chấm đề án cần bảo đảm chuyên môn, bảo đảm tính chính xác, khách quan; sớm có kế hoạch tổ chức nhằm chủ động trong công tác thực hiện.
Trao đổi tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai cho rằng, để thực tốt nhiệm vụ, các khoa nên có sự chủ động, tích cực, tăng cường cơ chế phối hợp, hợp tác với các đơn vị chức năng khác. Chú trọng chủ động nguồn lực, chủ động nội dung trong công tác giảng dạy.


Các ý kiến trao đổi tại Hội nghị đều hướng vào việc làm rõ quy trình phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; đối với các lớp cử nhân, cần xây dựng kế hoạch đi thực tế phù hợp, bảo đảm yêu cầu của chuyên ngành đào tạo.
Kết luận Hội nghị, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn đánh giá cao các ý kiến; đồng thời, đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ cần đẩy nhanh việc xây dựng nguồn tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu cho học viên. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh, các đơn vị cần chú trọng thực hiện tốt công tác phối hợp, đề xuất, xây dựng đội ngũ chuyên gia cho khoa và có mối quan hệ hỗ trợ học tập, trao đổi chuyên môn giữa các khoa của Học viện II và viện chuyên ngành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Hội nghị kết thúc sáng cùng ngày./.
Tin và ảnh: Bích Cần