Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Tin tức, sự kiện

Bế giảng lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ không tập trung C5 Bình Thuận, khóa học 2015 - 201716/01/2018

Chiều ngày 12/01/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức bế giảng lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ không tập trung C5 Bình Thuận, khóa học 2015 - 2017.
Dự Lễ bế giảng có TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; đồng chí Hồ Trung Phước - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận; đồng chí Trần Đức Minh - Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận; ThS. Dụng Văn Duy - Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.


TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai thay mặt lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng kết quả mà các đồng chí học viên trong lớp đã đạt được; đồng thời, tin tưởng rằng, với những kiến thức lí luận mà các đồng chí học viên được lĩnh hội từ khóa học sẽ góp thêm hành trang tri thức để giải quyết tốt công việc thực tiễn; tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao. TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai nhắn nhủ các đồng chí học viên cần tiếp tục vận dụng một cách sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong thực tiễn sinh động tại địa phương; tiếp tục làm giàu tri thức lí luận chính trị của mình để không bị lạc hậu so với thời cuộc; tiếp tục tu dưỡng rèn luyện bản thân để luôn giữ được đức sáng, tâm trong, tin thần cách mạng nhiệt huyết; tiếp tục rèn luyện nâng cao khả năng thuyết phục, vận động để quần chúng nhân dân tin tưởng, thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Đồng chí Nguyễn Thành Ngôn (lớp trưởng) đại diện cho toàn thể học viên đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận, Học viện Chính trị khu vực II, lãnh đạo cơ quan đã tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ các học viên hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện chương trình cao cấp lí luận chính trị. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục học tập nghiên cứu và trau dồi lí luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tư tưởng Hồ Chí Minh, tích cực học tập và quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng để vận dụng vào thực tiễn đời sống, lao động, sản xuất, quản lí một cách hiệu quả nhất, góp phần xây dựng tỉnh Bình Thuận ngày càng giàu đẹp, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.


Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tham dự buổi lễ đã trao bằng tốt nghiệp cho các  đồng chí học viên. Trong 88 học viên của lớp, có 03 học viên được tặng giấy khen vì có thành tích gương mẫu đi đầu trong phong trào học tập và rèn luyện và 02 học viên được tặng giấy khen vì có thành tích trong phong trào học tập và rèn luyện.
Buổi lễ kết thúc chiều cùng ngày./.
Tin và ảnh: Thọ Kỳ