Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Tin tức, sự kiện

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Tỉnh ủy, UBND, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu18/01/2018

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, ngày 12/01/2018, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác của Học viện đã làm việc với Tỉnh ủy, UBND, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II, Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Các trường chính trị, Vụ Quản lý khoa học, Chánh Văn phòng thường trực tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tiếp và chủ trì làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Đồng chí Đặng Minh Thông, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Ban Giám hiệu và trưởng các khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thay mặt Tỉnh ủy và UBND tỉnh, đồng chí Đặng Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo với GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, và đoàn công tác của Học viện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh; nghe báo cáo tóm tắt về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh; về những vấn đề có liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh và tổ chức hoạt động của trường chính trị tỉnh; các công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng của địa phương; đề xuất, kiến nghị đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh một số vấn đề như: tăng chỉ tiêu đối với các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung; giảm độ tuổi tuyển sinh đối với một số đối tượng của các lớp không tập trung; chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, viên chức không phải là giảng viên của trường chính trị cấp tỉnh; thường xuyên tổ chức đào tạo ngắn hạn cho cán bộ quản lý để cập nhật thông tin mới và nâng cao trình độ, kĩ năng; đào tạo và nâng cao hơn nữa chất  lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên của các trường chính trị;
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các vụ của Học viện đã trả lời các đề xuất, kiến nghị của địa phương về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị tập trung như: giảm độ tuổi học cao cấp lý luận chính trị không tập trung cho đối tượng là lãnh đạo quản lý ở các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện vừa nâng cao lý luận chính trị vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trường chính trị tỉnh đánh giá cao sự quan tâm sâu sát, thiết thực của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với các địa phương nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng; khẳng định Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn quan tâm tới công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và mong muốn trong thời gian tới, Học viện sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nguồn, đào tạo theo quy hoạch và bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới theo các chuyên đề cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt; và mong muốn Học viện cùng với tỉnh sẽ phát triển Trường Chính trị trở thành nơi đào tạo lý luận chính trị, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng các chuyên ngành mũi nhọn mà tỉnh cần; nâng cao chất lượng giảng dạy, bám sát thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhất trí chủ trương của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng cai Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VII-2020 (khu vực phía Nam).


GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu kết luận buổi làm việc, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao sự quan tâm, chăm lo về mọi mặt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, chăm lo xây dựng trường chính trị nói riêng, và sự chỉ đạo có hiệu quả cao của Tỉnh ủy đối với công tác biên soạn lịch sử Đảng. Giám đốc Học viện ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và của Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, về nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên Trường Chính trị... Giám đốc Học viện đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tăng cường phối hợp với Học viện, tiếp tục quan tâm hơn nữa về mọi mặt đối với trường chính trị, nhất là công tác xây dựng đội ngũ, tăng cường cử giảng viên đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật, chỉ đạo trường chính trị thực hiện tốt Kết luận số 117-KL/TW ngày 20-11-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Học viện giao cho Vụ Quản lý đào tạo phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh quản lý chặt chẽ kỷ cương, kỷ luật và những quy định khác của Học viện đối với các lớp Cao cấp lý luận chính trị đặt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; giao cho Vụ Các trường chính trị nghiên cứu, và triển khai việc sửa đổi bổ sung bộ quy chế quản lý đào tạo, chuẩn bị mọi mặt để sớm triển khai hướng dẫn tới các trường chính trị khi Ban Bí thư Trung ương ban hành quyết định mới thay thế quyết định số 184 và ban hành tiêu chí xây dựng trường chính trị chuẩn đồng thời đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tạo điều kiện để Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các Trường Chính trị tỉnh, thành phố, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII, khu vực phía Nam năm 2020 được tổ chức tại Trường chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Đối với Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Giám đốc Học viện biểu dương những nỗ lực và kết quả toàn diện mà trường đã đạt được trong thời qua, đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho địa phương; chú trọng cử giảng viên đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, nâng cao chất lượng giảng dạy, nhất là việc cập nhật kiến thức thực tiễn. Nhà trường cần thực hiện nghiêm túc chương trình, giáo trình, đảm bảo học viên có đầy đủ tài liệu học tập, thực hiện đúng quy chế quản lý đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, hình thức thi, viết khóa luận tốt nghiệp, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tăng cường mời báo cáo viên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị trong tỉnh; tăng cường mở các lớp tập trung tại trường, đa dạng hóa phương thức đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tiễn địa phương. Trường cần sớm có các giải pháp để xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Tin: Cầm Thị Lai, Ảnh: Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
                        Nguồn: http://www.hcma.vn