Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Tin tức, sự kiện

Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 201805/02/2018

Chiều ngày 02/02/2018, Hội đồng khoa học Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) tiến hành Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Dự Hội nghị có PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện II, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Học viện II và các thành viên của Hội đồng Khoa học.
Về phía đại biểu, có sự hiện diện của PGS, TS Lê Thanh Sang, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ.
Tại Hội nghị, ThS Nguyễn Thị Hằng, Phó trưởng Ban Quản lý Khoa học đã công bố Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng. Theo đó, bổ sung các nhà khoa học có uy tín chuyên môn ở ngoài Học viện II.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS,TS Phạm Minh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao hoạt động tư vấn của Hội đồng Khoa học suốt thời gian qua. PGS, TS khẳng định, sự có mặt của các nhà khoa học có uy tín chuyên môn ở ngoài Học viện II tham gia vào Hội đồng Khoa học sẽ mang lại những ý tưởng mới và các nhận định khách quan, góp phần thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Học viện II.Chủ tịch Hội đồng Khoa học nhấn mạnh, chức năng chủ yếu của Hội đồng là hoạt động tư vấn.Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Khoa học của Học viện II nhằm nâng cao hoạt động quản lí, điều hành trong lĩnh vực khoa học cũng như giáo dục – đào tạo. Đồng thời, PGS,TS Phạm Minh Tuấn cũng bày tỏ sự trăn trở về sự hụt hẫng chuyển tiếp giữa các thế hệ giảng viên, cán bộ nghiên cứu giàu kinh nghiệm của Học viện II. Vì vậy, Học viện II luôn tạo mọi cơ hội và điều kiện thuận lợi để giảng viên (đặc biệt là đội ngũ giảng viên trẻ) tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần khẳng định uy tín, vị thế của Học viện II ở khu vực Nam Bộ.


Tiếp theo, ThS Nguyễn Thị Hằng báo cáo Tổng kết hoạt động khoa học năm 2017 và Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2017 nêu rõ những kết quả, cụ thể:
Công tác nghiên cứu khoa học:Hội đồng đã tư vấn trúng thầu và triển khai thực hiện 02 đề tài cấp Nhà nước, 03 đề tài liên kết với địa phương; tư vấn thực hiện 03 đề tài cấp Bộ năm 2016 - 2017 đúng tiến độ đã đăng ký với Vụ Quản lý khoa học và nghiệm thu chính thức đúng kế hoạch, trong đó có 02 đề tài đạt loại khá, 01 đề tài đạt loại đạt; tư vấn triển khai thực hiện 03 đề tài cấp bộ năm 2017 – 2018; tư vấn 03 đề tài cấp bộ năm 2018 – 2019.Năm 2018, Hội đồng đã tư vấn, tuyển chọn công khai, minh bạch, dân chủ 07 đề tài tuyển chọn cấp cơ sở, bên cạnh đó, Hội đồng đã tư vấn triển khai thực hiện 14 đề tài trọng điểm Giám đốc giao nhiệm vụ cho các khoa chuyên môn với mục đích sản phẩm sẽ nhằm xuất bản tập sách về Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, Hội đồng Khoa học tư vấn Tổ chức thành công các Hội thảo khoa học như: 02 hội thảo cấp Bộ; 04 hội thảo phân cấp;04 hội thảo phối hợp.
Để nâng cao chất lượng hoạt động tham mưu, tư vấn theo hướng chuyên sâu gắn với nội dung nghiên cứu, giảng dạy, năm 2017, Học viện II đã thành lập 06 Hội đồng khoa học liên khoa, các Hội đồng khoa học liên khoa đã hoạt động hiệu quả, chất lượng, đúng quy chế. Kết thúc năm hoạt động, chuyển sang  năm 2018, Hội đồng đã tư vấn thành lập 04 Hội đồng khoa học liên khoa.
Đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng năm 2017: nhằm triển khai kịp thời các chương trình đào tạo được phân cấp, Hội đồng Khoa học Học viện II cũng đã tư vấn và tham gia thẩm định, nghiệm thu tập bài giảng các hệ đào tạo tại Học viện II. Trong năm 2017,Hội đồng đã xét duyệt, tư vấn, thẩm định trước in, tái bản 16 tập bài giảng dành cho lớp cao cấp lý luận chính trị và thẩm định 18/48 tập bài giảng dành cho lớp cử nhân chính trị văn bằng 2. Tham mưu hoàn thiện hướng dẫn đề án, hoàn thiện quy trình tổ chức đánh giá đề án tốt nghiệp cho học viên. Tham mưu triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, tạo bước đột phá, đẩy mạnh phương pháp giảng dạy tích cực.


Trên cơ sở những kết quả đạt được, tại Hội nghị, các đại biểu và thành viên Hội đồng Khoa học tiếp tục khẳng định ý nghĩa quan trọng của Hội đồng khoa học và thảo luận một số vấn đề, như: đề cao chức năng tư vấn hoạt động nghiên cứu lí luận, thực tiễn vùng Nam Bộ gắn với nâng cao chất lượng đào tạo; rà soát các đơn vị tư vấn chính sách và điều chỉnh quản lí sao cho phù hợp nhằm tạo động lực, môi trường thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn với tính tự chủ của các đơn vị thành viên và phát huy sức mạnh của Học viện II. Đồng thời, các nhà khoa học đã có những phát biểu trao đổi, đưa ra những kiến nghị, đề xuất với mong muốn khơi gợi, khuyến khích tiềm nghiên cứu khoa học của các thế hệ các nhà khoa học, nâng cao năng lực, chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học của Học viện II.
Kết luận tại Hội nghị, PGS,TS Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, công tác nghiên cứu khoa học trong thời gian tới tiếp tục gắn với chức năng, nhiệm vụ của Học viện II, vì vậy, cần xây dựng Quy chế làm việc của Hội đồng Khoa học và Hội đồng liên khoa. Bên cạnh đó, cần đưa ra các giải pháp đổi mới trong hoạt động nghiên cứu, như có cơ chế đặt hàng nghiên cứu khoa học; có ngân sách thích hợp cho nghiên cứu khoa học, thu hút chuyên gia bên ngoài, kết nối nghiên cứu khoa học với truyền thông; tạo động lực và môi trường để tập thể cán bộ, giảng viên nỗ lực, cố gắng phát huy hơn nữa trong công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy nhằm đạt những thành tích cao.
Hội nghị kết thúc chiều cùng ngày./.
                                            Tin: Kim Ninh; ảnh: Bích Cần