Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Tin tức, sự kiện

Khai giảng các lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ tập trung từ A94 đến A98, khóa học 2018 - 201930/05/2018

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, sáng ngày 29/05/2018, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ tập trung từ A94 đến A98, khóa học 2018 - 2019.
Dự Lễ khai giảng có PGS, TS. Phạm Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện II, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện II; lãnh đạo các khoa, phòng, ban của Học viện II và toàn thể học viên.


Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn khẳng định: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những nhiệm vụ quyết định sự thành công, phát triển của đất nước. Trọng trách này Đảng đã tin cậy, giao phó cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện trực thuộc, trong đó vinh dự có Học viện II. Năm 2018, Học viện II tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về ban hành Quy định ứng xử văn hóa trường Đảng và Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 07/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện về tăng cường kỷ cương, kỷ luật ở Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Học viện đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 70 năm thành lập Trường Đảng miền Nam, với trọng tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí. Chính vì vậy, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc phát động phong trào thi đua “Học tốt - Rèn luyện tốt” trong toàn thể học viên các lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ tập trung từ A94 đến A98.
PGS, TS. Phạm Minh Tuấn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học Cao cấp lí luận chính trị, đó là: trang bị những kiến thức cơ bản và rèn luyện cho học viên có phương pháp luận khoa học, tư tưởng, đạo đức chính trị vững vàng; từ đó, nâng cao đạo đức cách mạng, vận dụng vào công tác chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng đơn vị. Vì vậy, mỗi học viên phải ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi tham gia khóa học; nhận thức rõ việc học tập, nâng cao trình độ; trong đó, học tập lí luận chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trong bối cảnh toàn Đảng đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.
Để đạt được mục tiêu, yêu cầu học tập, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn đề nghị các đồng chí học viên cần tham dự đầy đủ các nội dung học tập, thực hiện nghiêm túc những quy định trong chương trình đào tạo, nội quy, quy chế của Học viện. Đồng chí cũng tin tưởng rằng, các học viên sẽ phát huy được tinh thần đoàn kết, tích cực học tập và nghiên cứu để hoàn thành xuất sắc khóa học.


Thay mặt toàn thể học viên từ A94 đến A98, đồng chí Nguyễn Phước Vũ - học viên lớp A94, bày tỏ niềm vinh dự khi được học tập tại trường Đảng mang tên Bác. Đây là cơ hội để học viên tiếp cận kiến thức lí luận cơ bản, có hệ thống về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, pháp luật XHCN Việt Nam… Các học viên tham gia khóa đào tạo không chỉ nhằm nâng cao trình độ lí luận chính trị, mà còn là nhiệm vụ chính trị, là vinh dự lớn lao được Đảng và nhân dân giao. Đồng chí xin hứa sẽ luôn cố gắng học tập, thể hiện tinh thần cầu tiến, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
Lễ khai giảng kết thúc sáng cùng ngày./.

Tin và ảnh: Khắc Hiếu