Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Hợp tác quốc tế

Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ của Học viện Hành chính Thượng Hải, Trung Quốc

Sáng ngày 05/7/2018, Đoàn công tác của Học viện Hành chính Thượng Hải, Trung Quốc do GS. Hà Hải Binh - Phó Trưởng khoa Xã hội học làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Học viện Chính

>>Chi tiết

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị - Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Chiều ngày 23/5/2018, ông Justin Brown - Trưởng phòng Chính trị - Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đến thăm và làm việc với Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II).

>>Chi tiết

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II tiếp và làm việc với Tham tán Chính trị Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

Sáng ngày 14/5/2018, bà Stacey Nation - Tham tán Chính trị Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II).

>>Chi tiết

Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Viện Phát triển nhân lực quốc gia Hàn Quốc (NHI)

Sáng ngày 13/12/2017, đoàn cán bộ của Viện Phát triển nhân lực quốc gia Hàn Quốc (NHI) do Ông Oh Dong-ho - Chủ tịch Viện Phát triển nhân lực quốc gia Hàn Quốc làm Trưởng đoàn đã tới thăm và

>>Chi tiết

Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II làm việc với Đoàn cán bộ Học viện Hành chính Vân Nam, Trung Quốc

Chiều ngày 15/9/2017, Đoàn công tác của Học viện Hành chính Vân Nam, Trung Quốc do đồng chí Mã Kim Thư - Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Học viện Chính

>>Chi tiết

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II tiếp và làm việc với bà Lorri Forman - Trung tâm Nghiên cứu chiến lược châu Á - Thái Bình Dương (APCSS) Hoa Kì

Chiều ngày 21/06/2017, bà Lorri Forman, đại diện Trung tâm Nghiên cứu chiến lược châu Á - Thái Bình Dương đã đến thăm và làm việc với Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II).

>>Chi tiết

Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Học viện Hành chính Thượng Hải, Trung Quốc

Sáng ngày 13/6/2017, đoàn công tác của Học viện Hành chính Thượng Hải, Trung Quốc do GS. Trương Xuân Mỹ - Trưởng khoa Triết học làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Học viện Chính trị khu

>>Chi tiết

Học viện Chính trị khu vực II tiếp và làm việc với đoàn nghiên cứu thực tế lớp Bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ Lào

Chiều ngày 24/04/2017, đoàn nghiên cứu thực tế lớp Bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ Lào do TS. Nguyễn Văn Lượng - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lí làm trưởng đoàn

>>Chi tiết

Học viện Chính trị khu vực II tiếp và làm việc với Đại sứ quán Australia

Sáng ngày 12/01/2017, Đoàn đại biểu cấp cao của Đại sứ quán Australia tại TP. Hồ Chí Minh do bà Nadia Krivetz – Tham tán Chính trị, đại diện Đại sứ quán Australia làm trưởng đoàn; bà Nguyễn Ánh Nguyệt

>>Chi tiết

Học viện Chính trị khu vực II làm việc với đoàn cán bộ Học viện Hành chính Tứ Xuyên - Trung Quốc

Chiều ngày 09/12/2016, Đoàn cán bộ Học viện Hành chính Tứ Xuyên - Trung Quốc do đồng chí Bùi Trạch Khánh – Phó Viện trưởng Học viện làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Học viện Chính

>>Chi tiết

Đoàn cán bộ thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc đến thăm và làm việc tại Học viện Chính trị khu vực II

Sáng 07/12/2016, Đoàn cán bộ thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc đến thăm và làm việc tại Học viện Chính trị khu vực II.

>>Chi tiết

Học viện Chính trị khu vực II làm việc với đoàn cán bộ Học viện Hành chính Quảng Đông - Trung Quốc

Chiều ngày 01/12/2016, Đoàn cán bộ Học viện Hành chính Quảng Đông - Trung Quốc do đồng chí Trình Chí Bưu - Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Học viện Chính

>>Chi tiết