Học viện Chính trị Khu vực II

Nghiên cứu khoa học Hội thảo khoa học

Bài viết ”Ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga đến lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam” của PGS,TS Trần Thị Minh Tuyết. Bài viết được đăng trên Tạp chí Khoa học chính trị, số 8/201727/10/2017

Nhân Kỉ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 – 2017), Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực II trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết ”Ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga đến lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam” của PGS,TS Trần Thị Minh Tuyết. Bài viết được đăng trên Tạp chí Khoa học chính trị, số 8/2017.

>>Tải File

Thông Tin Liên Quan: