Học viện Chính trị Khu vực II

Nghiên cứu khoa học Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học: Di sản Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển và thời đại ngày nay27/12/2017

Sáng ngày 26/12/2017, tại Học viện Chính trị khu vực II, Ban Chủ nhiệm Đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển – Giá trị và ý nghĩa lý luận – thực tiễn đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay” (thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020) đã tiến hành Hội thảo khoa học: Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển và thời đại ngày nay.
Đồng chủ trì Hội thảo: PGS, TS Phạm Ngọc Anh - Chủ nhiệm Đề tài, Viện Trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; TS Thân Ngọc Anh - Trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II).
Tham dự Hội thảo còn có PGS,TS Bùi Đình Phong, Phó Chủ nhiệm Đề tài, các thành viên của Đề tài và giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện II.


Mở đầu Hội thảo, PGS,TS Phạm Ngọc Anh đã có bài phát biểu đề dẫn, tập trung giới thiệu một số nội dung cơ bản của Đề tài: (1) Lý thuyết phát triển Hồ Chí Minh gắn với con đường phát triển; (2) Lý thuyết phát triển Hồ Chí Minh gắn với chủ thuyết phát triển, mục tiêu phát triển; (3) Lý thuyết phát triển Hồ Chí Minh gắn với việc xác định động lực, nguồn lực của sự phát triển; (4) Quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung phát triển xã hội hài hòa, toàn diện, đồng bộ; (5) Chủ thể lãnh đạo phát triển; (6) Điều kiện bảo đảm cho sự phát triển ở Việt Nam hiện nay.
Ban Chủ nhiệm đề tài đã tiến hành tổ chức Hội thảo ở Hà Nội, Đà Nẵng và hôm nay, tại TP Hồ Chí Minh với chủ đề nêu trên. Ban Chủ nhiệm đề tài đề nghị các ý kiến của Hội thảo tập trung làm rõ các giá trị dân tộc và giá trị thời đại trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trong khuôn khổ Hội thảo, các bài tham luận của các nhà khoa học tập trung làm rõ những nội dung, như: Bản chất, đặc điểm tư tưởng Hồ Chí Minh; Xác định rõ động lực xây dựng CNXH, động lực phát triển. Những động lực này đã phát huy giá trị, sức mạnh trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và hiện nay là công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, các bài tham luận nhấn mạnh đến triết lý phát triển của Hồ Chí Minh là đặt con người ở vị trí trung tâm; Khái quát giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay; Các điều kiện bảo đảm phát triển… Đa số các nhà khoa học đều có chung nhận thức và đi sâu nghiên cứu “Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh” trên khung lý thuyết phát triển, từ đó vận dụng khảo sát thực tiễn; Tập trung làm rõ nội hàm, cấu trúc “Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh” về phát triển; Ý nghĩa của “Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh” đối với thời đại ngày nay: phát triển hài hòa, toàn diện, đồng bộ, bền vững.


Góp phần cho sự thành công của Hội thảo, TS Nguyễn Thị Tuyết Mai nhấn mạnh, Hội thảo khoa học là một trong những hoạt động trí tuệ giúp mỗi giảng viên vận dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học trong thực tiễn công việc. Vì vậy, đội ngũ giảng viên của Học viện II cần tích cực nghiên cứu chuyên sâu kiến thức chuyên môn, nhằm phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đồng thời, TS Nguyễn Thị Tuyết Mai cảm ơn Ban Chủ nhiệm đề tài đã chọn Học viện II tổ chức Hội thảo và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói chung, Lãnh đạo các viện chuyên ngành nói riêng cùng chia sẻ, hợp tác trong chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
PGS,TS Phạm Ngọc Anh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Học viện II đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức Hội thảo, cảm ơn các nhà khoa học tham dự và có những đóng góp quý báu. PGS,TS Phạm Ngọc Anh khẳng định, những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong Hội thảo sẽ được Ban Chủ nhiệm tiếp thu và chắt lọc trong quá trình hoàn thiện đề tài. Và mong có sự hợp tác ở nhiều chiều cạnh, như nghiên cứu khoa học, đào tạo các hệ lớp…
Hội thảo kết thúc sáng cùng ngày./.
                                             Tin: Kim Ninh; ảnh: Bảo Minh

Thông Tin Liên Quan: