Học viện Chính trị Khu vực II

Nghiên cứu khoa học Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học: “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở khu vực Đông Nam bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0”05/01/2018

Sáng ngày 04/01/2018, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở khu vực Đông Nam bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0”. TS. Phan Công Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện II dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.


Phát biểu tại Hội thảo, TS. Phan Công Khanh khẳng định, kinh tế thị trường là khái niệm phổ quát của nhân loại. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX đã đưa ra khái niệm kinh tế thị trường XHCN. Bên cạnh đó, Nga cũng tuyên bố xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội. TS. Phan Công Khanh cho rằng, những mô hình này có một số điểm đồng nhất với nhau. Những thành tựu trong phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua phần nào chứng minh cho tính khoa học của mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, khẳng định đó là chiến lược lâu dài và là khâu đột phá tạo sự phát triển bền vững. Vì vậy, Hội thảo cần tập trung tìm hiểu về đường lối của Đảng đối với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm bổ sung cho nghiên cứu về lí luận và thực tiễn tại vùng Đông Nam bộ, phục vụ cho công tác giảng dạy của Học viện II. Với tinh thần đó, TS. Phan Công Khanh đề nghị cán bộ, giảng viên đóng góp những ý kiến đi vào vấn đề cụ thể, gắn với khu vực Đông Nam bộ và nội dung nghiên cứu giảng dạy trong chương trình của Học viện II.


Tại Hội thảo, các ý kiến phân tích, thảo luận đã tập trung vào các vấn đề: bản chất kinh tế thị trường định hướng XHCN, những thuận lợi và khó khăn của vùng Đông Nam bộ đối với việc phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0.
Đối với vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các ý kiến tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ bản chất kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong đó thể chế kinh tế thị trường là luật chơi, thị trường là nơi phân phối nguồn lực theo quy luật thị trường. Nếu luật chơi không công bằng sẽ dẫn đến vấn đề chia sẻ và phân bổ nguồn lực không hợp lí, GDP bình quân đầu người không thỏa đáng và sẽ rơi vào tình trạng lợi ích nhóm. Vì vậy, các yếu tố thị trường và các loại thị trường phải đồng bộ, gắn kết với thị trường khu vực và thế giới. Các loại giá hàng hoá, dịch vụ được xác lập theo cơ chế thị trường, bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp.


Đối với vấn đề hội nhập quốc tế, các đại biểu cho rằng, Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, từng bước thích ứng với nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường. Việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Các cơ chế, chính sách đã chú trọng kết hợp giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tạo cơ hội cho người dân tham gia. Phương thức lãnh đạo của Ðảng, hoạt động của Nhà nước đổi mới phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
Đối với vùng Đông Nam bộ, các ý kiến tham luận đã phân tích thuận lợi và khó khăn của Vùng trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trong đó, nhiều ý kiến đã tập trung làm rõ những vướng mắc trong phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở khu vực, cụ thể: tốc độ phát triển của Đông Nam bộ không đồng đều giữa các tỉnh, thành, chất lượng chưa tương xứng với tiềm năng, thị trường, chủ yếu dựa vào hai nhân tố là lao động và vốn, chưa có sự phát triển đột phá về khoa học công nghệ.


Đối với Cách mạng công nghiệp 4.0, các ý kiến tham luận đã phân tích về kinh tế số, thương mại điện tử, điện toán đám mây, khách hàng là trung tâm, trải nghiệm dịch vụ. Tuy nhiên, những vấn đề này sẽ gây khó khăn cho Nhà nước trong công tác quản lí thuế, thương mại điện tử, mua hàng trực tuyến. Bên cạnh đó, có những ý kiến cho rằng, vùng Đông Nam bộ cần áp dụng văn hóa mở, tiếp cận cái mới, Cách mạng công nghiệp 4.0, đi thẳng vào công nghệ để rút ngắn giai đoạn phát triển. Bởi vì, tiếp cận cơ hội Cách mạng công nghiệp 4.0 đưa lại, vùng Đông Nam bộ có một số yếu tố thuận lợi: đứng đầu cả nước trong đào tạo bồi dưỡng; kết cấu hạ tầng tốt; kết nối giao thông thuận lợi. Vì vậy, Đông Nam bộ cần tận dụng các nguồn lực về vốn, công nghệ và bí quyết sản xuất - kinh doanh. Ngoài ra, tiêu chí người lãnh đạo trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng được đưa ra phân tích và coi đó là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN của vùng Đông Nam bộ.
Hội thảo kết thúc sáng cùng ngày./.
                                                         Tin: Khắc Hiếu; Ảnh: Bích Cần

Thông Tin Liên Quan: