Học viện Chính trị Khu vực II

Nghiên cứu khoa học Hội thảo khoa học

Bài viết: " Điều 4, Hiến pháp năm 2013 - Nhìn từ văn hóa và lịch sử Việt Nam"02/02/2018

Nhân dịp 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018). Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực II trân trọng giới thiệu bài viết: " Điều 4, Hiến pháp năm 2013 - Nhìn từ văn hóa và lịch sử Việt Nam" đã đăng trên Tạp chí Khoa học Chính trị số 1/2018.

>>Tải File

Thông Tin Liên Quan: