Học viện Chính trị Khu vực II

Nghiên cứu khoa học

Hội thảo khoa học: Những vấn đề lí luận và thực tiễn trong quan hệ giữa các chế định bắt buộc với lối sống ở Việt Nam hiện nay

Chiều ngày 22/9/2018, tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội thảo: “Những vấn đề lí luận và thực tiễn trong quan hệ giữa các

>>Chi tiết

Hội thảo khoa học: Kiểm soát quyền lực trong nội bộ hệ thống chính trị Việt Nam: Thực trạng và định hướng chính sách

Triển khai các hoạt động thuộc Đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Vấn đề kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách” (mã số:

>>Chi tiết

Hội thảo khoa học: Định hướng giải pháp xây dựng và hoàn thiện lí luận dân tộc của Việt Nam

Sáng ngày 07/9/2018, tại Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức hội thảo “Định hướng giải pháp xây dựng và hoàn

>>Chi tiết

Hội thảo khoa học: 170 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848-2018) - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (1848-2018), sáng ngày 26/04/2018, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “170 năm Tuyên ngôn của Đảng

>>Chi tiết

Đổi mới hệ thống tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Hiện nay ở nước ta, hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương được tổ chức đa dạng,

>>Tải File

Tọa đàm khoa học cấp cơ sở lần 1 năm 2018

Thực hiện Thông báo số 82 ngày 06/3/2018 về việc tổ chức tọa đàm khoa học cấp cơ sở lần 1 từ 15/3/2018 đến 31/3/2018 của Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II), các

>>Chi tiết

Phương thức quản lý thống nhất, có tính đột phá trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Là trung tâm quốc gia có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho toàn bộ hệ thống chính trị trong cả nước, thời gian qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

>>Chi tiết

Bài viết: Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân từ "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" đến thực tiễn hiện nay

Nhân dịp 170 năm Tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được xuất bản. Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực II trân trọng giới thiệu bài viết: Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp

>>Chi tiết>>Tải File

Bài viết: " Điều 4, Hiến pháp năm 2013 - Nhìn từ văn hóa và lịch sử Việt Nam"

Nhân dịp 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018). Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực II trân trọng giới thiệu bài viết: " Điều 4, Hiến pháp năm 2013

>>Chi tiết>>Tải File

Báo cáo chuyên đề trực tuyến Kinh nghiệm viết bài và đăng bài quốc tế có chỉ số ISI và SCOPUS

Sáng ngày 19/1/2018, BCH Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức buổi báo cáo chuyên đề trực tuyến Kinh nghiệm viết bài và đăng bài quốc tế có chỉ số ISI và SCOPUS

>>Chi tiết

Tọa đàm khoa học về chống chuyển giá

Sáng ngày 18/01/2018, Khoa Kinh tế, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) tổ chức Tọa đàm khoa học về chống chuyển giá.

>>Chi tiết

Tọa đàm khoa học: Hiệp định Paris – Nghệ thuật đàm phán và ý nghĩa lịch sử

Sáng ngày 16/1/2018 Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Tọa đàm khoa học: Hiệp định Paris – Nghệ thuật đàm phán và ý nghĩa lịch sử. ThS. Nguyễn Thị Hoa Phượng – Phó

>>Chi tiết