Học viện Chính trị Khu vực II

Văn bản quản lý Văn bản khác

Tài liệu ôn thi Hội thi Văn hóa ứng xử Trường Đảng năm 201805/01/2018

Ban Tổ chức Hội thi Văn hóa ứng xử Trường Đảng cung cấp tài liệu cơ bản cho các đồng chí phục vụ ôn tập, chuẩn bị cho Hội thi. Vui lòng tải về từ đường dẫn sau: https://drive.google.com/drive/folders/1wHQGXY3h7g4oOOQjN_WiA4AfYM-Q6Yzr