Học viện Chính trị Khu vực II

Văn bản quản lý Văn bản khác

Công văn số 33-CV/ĐU về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng

Công văn số 33-CV/ĐU về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng.

>>Tải File

Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức tham dự tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức tham dự tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

>>Tải File

Thông báo số 70 về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

Thông báo số 70 về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

>>Tải File

Lịch tuyển dụng và danh sách dự thi các môn thi năm học 2014 - 2015 dành cho khối giảng dạy

Lịch tuyển dụng và danh sách dự thi các môn năm học 2014 - 2015 dành cho khối giảng dạy

>>Tải File

Danh sách dự thi các môn dành cho tuyển dụng khối không giảng dạy năm học 2014-2015

Danh sách dự thi các môn dành cho tuyển dụng khối không giảng dạy năm học 2014-2015

>>Tải File